Terug naar overzicht
Nieuws

Samenwerken in de Lage Landen? Grijp nu je kans!

Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert een derde oproep.

Interreg | 21/12/2023

Afbeelding van getal 3

 

De derde oproep wordt vandaag, 21 december, gelanceerd. Het programma wil hiervoor € 35 miljoen toekennen, wat staat voor bijna 20% van de beschikbare middelen voor projecten. Deze derde projectoproep wordt afgesloten op 14 maart 2024, stipt om 17:00. Tot dan is er de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het e-loket.

Je kan projecten aanmelden binnen iedere specifieke doelstelling (SD) van het programma, met uitzondering van C3 ‘Duurzaam Toerisme’. In de volgende – en naar verwachting tevens laatste – oproep zal er wel terug ruimte zijn voor toeristische projecten. Het is echter niet uitgesloten dat dan andere thema’s en/of doelstellingen buiten die oproep blijven. De indicatieve timing van die laatste oproep is voorjaar 2025.

Thema

Budget

Via deze derde projectoproep wenst het programma € 35 miljoen toe te kennen. In beginsel is per thema het volgende budget voorzien:

  1. Een slimmer Europa: € 11 miljoen EFRO
  2. Een groen Europa: € 13,5 miljoen EFRO
  3. Een sociaal Europa:
    1. arbeidsmarkt: € 7,5 miljoen EFRO
    2. duurzaam toerisme: wordt niet opengesteld
  4. Een Europa zonder grenzen (SD D1): € 3 miljoen EFRO

Het Comité van Toezicht kan afwijken van het voorziene maximumbudget van de oproep en bovenstaande verdeling over de opengestelde prioriteiten. Projecten kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd met EFRO-middelen. Er is geen minimum- of maximumbudget per project.  

Verder verloop 

Het Comité van Toezicht beslist op 19 juni 2024 welke voorstellen het best inpasbaar zijn binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 15 november 2024. Het Comité van Toezicht beslist dan op 5 maart 2025 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en –aanvragen zullen steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.

Tijdlijn oproep 3

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!