Terug naar overzicht
Nieuws

Voorstelling partners: Wageningen University & Research (WUR)

WUR staat binnen het ENERGLIK project vooral in voor onderzoek naar nieuwe schermmaterialen met hoge lichttransmissie en hoge isolerende eigenschappen.

ENERGLIK | 17/10/2023

0009 20161101 AN107

Gericht op innovatie in de glastuinbouwsector

Wageningen Univeristy & Research (WUR), business unit Glastuinbouw is het internationaal toonaangevende contract research instituut voor de kastuinbouw. We richten ons op innovaties in de glastuinbouwsector wereldwijd. In opdracht van en samen met het bedrijfsleven, wetenschap en de overheid worden vragen over technologie, bedrijfsvoering en teelt geanalyseerd en vertaald in toepassingsgericht onderzoek en innovatieve oplossingen. www.glastuinbouw.wur.nl

Experts op het gebied van fysica, optica, kasklimaat, energie, modellering, data science, computer vision en sensoren werken samen met experts op het gebied van gewasfysiologie, teelt, root zone dynamica en gewasbescherming in multidisciplinaire projecten. Dit doen wij samen met experts uit wetenschap en bedrijfsleven.

Rol binnen ENERGLIK

WUR LightLab is een labo dat onderzoek doet naar de ontwikkeling van verbeterde kasdekmaterialen en schermen voor gebruik in de glastuinbouw. Verbeteringen in de optische eigenschappen van materialen voor hogere producties en energiebesparingen staan hier centraal. Binnen het LightLab wordt er onderzoek gedaan in samenwerking met de industrie, er worden richtlijnen ontwikkeld voor nieuwe materialen en het potentieel van nieuwe materialen wordt onderzocht door middel van metingen, modellen en/of experimenten. In het LightLab wordt nieuwe meetapparatuur ontwikkeld en bijhorende meetprotocollen uitgevoerd. Verder worden ook nog standaardmetingen uitgevoerd op commercieel beschikbare materialen, in opdracht van bedrijven. Het WUR LightLab is ISO17025 geaccrediteerd. Https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/plant-research/glastuinbouw/onderzoeksthemas/energieklimaat/lightlab-unieke-meetfaciliteiten-voor-kasdek-en-schermmaterialen.htm

Binnen Energlik wordt in werkpakket 3 gezocht naar nieuwe schermmaterialen met hoge lichttransmissie en hoge isolerende eigenschappen. Er wordt onderzoek gedaan naar uniforme meetprotocollen van schermen en middels modellen worden prestaties vertaald naar het energieverbruik in een kas en gewas en naar het energiezuinig gebruik door de teler. Schermen met het meeste potentieel worden door dan door andere Energlik partners gedemonstreerd in praktijkproeven.

Daarnaast is WUR leider van het werkpakket 6 – Evaluatie en perspectieven.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!