Terug naar overzicht
Nieuws

Ziektedetectie met drones

De aardappelplaag is een ziekte die jaarlijks verantwoordelijk is voor enorme productieverliezen bij landbouwers. Deze tijdig en nauwgezet opsporen en bestrijden, beschermt niet alleen de oogst maar zorgt ook voor een efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Tective Robotics en Croptic willen semi-autonome drones inschakelen om dit snel, betrouwbaar en accuraat te doen. Zo dragen ze niet alleen bij aan een beter milieu maar ook aan de digitale transformatie in de landbouw.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland | 26/02/2024

Drone boven landbouwveld
Foto: Pixabay

Precisielandbouw

Om de biodiversiteit te herstellen en de impact van de landbouw op de natuur te reduceren, formuleert de Europese Green Deal de ambitie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tegen 2030 te halveren. Het Nederlandse mkb Tective Robotics en de Vlaamse kmo Croptic zien veel potentieel in precisielandbouw, data en AI om deze doelstelling te bereiken en de landbouw te verduurzamen zonder in te boeten qua opbrengst.

Ruben Van De Vijver, Croptic: “Bij precisielandbouw stel je zeer precies vast wat een plant nodig heeft om optimaal te kunnen groeien. Dit vereist frequente en nauwkeurige metingen, geavanceerde algoritmes om vast te stellen wat elke plant nodig heeft en machines die deze doseringen kunnen aanbrengen op de juiste plant op het juiste moment. Precisielandbouw is vooral interessant in de aardappelteelt want die is verantwoordelijk voor bijna een derde van de gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in West-Europa. Door symptomen vroeg te detecteren en GBM gerichter toe te passen in de tijd, kunnen we tot reducties in middelengebruik komen van 10 tot 20% zonder oogstverlies. Via semi-autonome drones willen we die symptomen betaalbaar en schaalbaar opsporen.”

Dronevluchten vanop afstand

Voor het automatiseren van de dronevluchten werkt Croptic samen met Tective Robotics. “Het unieke aan dit project is de inzet van semi-autonome drones,” vertelt Jeffrey Miog van Tective Robotics. “Deze staan bij de landbouwer op het erf gestationeerd als vervanger van dronepiloten. Door de vluchten te automatiseren en aan te sturen vanuit ons hoofdkantoor, vervalt de voorbereidings-, verplaatsing- en opstarttijd van een klassieke piloot waardoor je per dag gemiddeld vier uur tijdswinst maakt die benut kan worden voor het detecteren van ziekten.”

Menselijke controle

Het beeldmateriaal dat door Tective Robotics wordt verzameld, gaat vervolgens naar Croptic voor de analyse en het detecteren van onkruid, ziektes en insecten. Croptic: “Data en AI hebben het potentieel de landbouw te verduurzamen door grondstoffen efficiënter in te zetten en opbrengsten te verhogen. Het toegankelijk en betaalbaar maken van de data blijft echter een grote uitdaging.”

“In dit project zullen wij een model ontwikkelen op basis van artificiële intelligentie dat getraind en gevalideerd wordt via een human-in-the-loop-systeem. Daarbij garandeert een menselijke observator de kwaliteit van de modellen. De bedoeling is om uiteindelijk tot een kaart met ziektedruk te komen. Dat laat de landbouwer toe tijdig in te grijpen wanneer een ziekte in het veld wordt opgemerkt.”

Om te kunnen experimenteren in praktijkomstandigheden doen de bedrijven een beroep op de proefvelden van het Vlaams Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) en het Nederlandse Praktijkcentrum Voor Precisielandbouw (PCVPL).

Impact

Ruben Van De Vijver, Croptic: “We verwachten tegen 2030 dat het gebruik van fungiciden in de aardappelteelt met 10 tot 20% zal dalen door een effectievere, beter getimede inzet van de gewasbeschermingsmiddelen. Op die manier draagt dit project bij aan een gezondere voedselproductie voor mens en milieu, de EU Green Deal initiatieven om GBM te halveren en de EU doelstelling om een digitale kloof te voorkomen ('leaving no one behind') omdat een netwerk van droneboxen de toegang tot dronedata vereenvoudigt en betaalbaar maakt.”

Subsidie

  • Subsidiebedrag: 248.563,76 euro EFRO steun
  • Projectpartners: Croptic & Tective Robotics
  • Provincies: Oost-Vlaanderen en Zuid-Holland
  • Thema: industrie 4.0

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!