Terug naar overzicht
Nieuws

Zorgnoden Multi-actortrajecten

Heeft jouw MKB/KMO een innovatieve oplossing die bij kan dragen aan een van onderstaande zorgbehoeften van zorg- en welzijnsorganisaties uit CrossCare 2.0? Dan zijn we op zoek naar jou!

CrossCare 2.0 | 06/12/2023

I Stock 1368622997

Zorgnoden Multi-actortrajecten

1. Een woondorp op maat - Zorgband Leie & Schelde

In een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen wensen we een woondorp op maat te creëren, waar mensen niet móeten wonen, maar graag wíllen wonen. Waar mensen ook zonder zorgbehoefte wensen te wonen, waar we inzetten op multifunctionaliteit, ver weg van de monofunctionele zorgsites. We vermengen zorg- met inclusieve functies, waardoor de mensen met een zorgbehoefte terug deel uitmaken van de samenleving. Een plaats waar sociale cohesie ontstaat, waar functies spontaan worden opgenomen door inwoners, hun naasten en externe bezoekers. We zoeken aansluiting met de buurt (en buren), zoeken naar verbindende elementen om te connecteren en elkaars werking te versterken, waarbij we elkaars noden kennen en zoeken naar gemeenschappelijke kansen en aanvullingen. Samen met andere partijen wensen we binnen het multi-actorproject van CrossCare 2.0 een vernieuwend concept rond architectuur en cultuur voor het woondorp Scheldevelde in De Pinte uit te werken en te implementeren om zo te evolueren naar participatieve zorg. Het woonzorgcentrum van de toekomst is een geïntegreerde woonplaats, waar de fysieke afstand tussen mensen met zorgnoden en mensen zonder zorgnoden verdwijnt.

Leonie Boon (Zorglab Aalst) - +32 474 85 14 06 of leonie.boon@aalst.be

2. Een virtuele collega - tanteLouise en MIJzo

Om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan willen wij inzetten op een ‘virtuele collega’ met geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), waardoor zorgmedewerkers en mantelzorgers snel voorzien kunnen worden van relevante informatie. We willen graag een realisatie maken met actuele cliënt- en organisatie specifieke informatie, variërend van protocollen tot medische gegevens, waardoor vragen op maat beantwoord kunnen worden voor zowel de zorgmedewerkers als mantelzorgers. Hierbij hebben wij de concrete probleemstelling geformuleerd: Op welke wijze kan een’virtuele collega’ met geavanceerde kunstmatige intelligentie worden geïmplementeerd om doeltreffende ondersteuning te bieden aan medewerkers en mantelzorgers, met als doel het verlichten van werkbelasting en het bevorderen van het welzijn van onze cliënten door het verhogen van de kwaliteit van zorg. Onze gewenste oplossing moet ervoor gaan zorgen dat zorgmedewerkers en mantelzorgers, die steeds meer alleen komen te staan voor ook nog eens zwaardere zorgvragen, toch snel actuele, cliënt- én organisatie specifieke informatie tot hun beschikking gaan hebben.

Chantal van Spaendonck (Care Innovation Center) - +316 47 09 61 01 of chantal@cic-westbrabant.nl

3. Een interface voor innovatieve zorgtools - Stijn vzw

Stijn vzw, een toonaangevend zorgnetwerk voor personen met een beperking, zoekt een samenwerking met bevlogen bedrijven voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke interface voor hun innovatieve zorgtools, RINAH en OLIVIA. Draag bij aan de creatie van een online platform waarmee zorgverleners moeiteloos informatie kunnen invoeren, directe feedback ontvangen en deze waardevolle tools kunnen delen met de bredere zorgsector. Doe mee en help ons het verschil te maken in de zorg!

Leen Stulens (Happy Aging/In4care) - +32(0)11 28 69 06 of happy.aging@in4care.be

4. Verlichten werk thuisverpleegkundige door digitale samenwerking - iMens

iMens richt zich op het vereenvoudigen van taken voor thuisverpleegkundigen via slimme samenwerking en digitalisatie. Met behulp van voice-to-text technologie voor administratieve verwerking en een medicatiereserveringsplatform voor samenwerking tussen apothekers en thuisverpleegkundigen, streven we naar een efficiëntere zorgverlening.

Cleo Dhondt (Eerstelijnszone Brugge) - +32 470 33 89 27 of cleo.dhondt@elzbrugge.be

5. Vergroten zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking - SamenKr8

Er zijn verschillende zorgtechnologieën en hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking kunnen vergroten en daarmee de belasting van zorgprofessionals kunnen verlagen. Het grote aanbod en de snelle ontwikkeling van zorgtechnologieën zorgen er echter ook voor dat het lastig is om het juiste hulpmiddel te vinden voor een specifieke ondersteuningsbehoefte, zowel voor mensen met een beperking zelf als voor zorgprofessionals die hen begeleiden. Er bestaan reeds digitale oplossingen die de brug slaan tussen (hulp)vraag en aanbod, maar deze zijn veelal niet toegespitst op deze specifieke cliëntengroep. Ook ontbreekt het vaak aan betrouwbare informatie over de effectiviteit van en ervaringen met bestaande hulpmiddelen. Als samenwerkingsverband van acht zorgorganisaties in de VG-sector in Zuid-Limburg wil SamenKr8 in samenwerking met bedrijven en een zorgproeftuin een betrouwbare oplossing ontwikkelen die duurzaam kan worden ingezet zonder de belasting van zorgprofessionals te vergroten.

Karin Slegers (Zuyd Hogeschool/EIZT) - +318 80 27 21 20 of karin.slegers@zuyd.nl

6. VR trainingsomgeving: innovatieve oplossing voor het tekort aan zorgpersoneel - Zorgband Leie en Schelde

De druk op zorgpersoneel is hoog. Vanwege de druk op deze arbeidsmarkt wordt er zowel in Vlaanderen als Zuidwest Nederland steeds meer gebruikt gemaakt van niet-gezondheidszorgbeoefenaars. Zij mogen nu ook hygiënische zorgen (ADL activiteiten) uitvoeren. Het scholen van ongekwalificeerd personeel vergt extra middelen en inspanningen, wat een belasting kan vormen voor zorginstellingen en de mogelijkheid om hoogwaardige zorg te bieden kan beperken. Bovendien vertrekt een groot deel van dit personeel weer uit de zorg. Zorgband is op zoek naar effectieve, aantrekkelijk training van deze groep in een VR omgeving. De VR omgeving moet op een laagdrempelige wijze ondersteunen bij het aanleren van basisvaardigheden. We verwachten dat leren op deze manier als aantrekkelijk wordt ervaren omdat de leeromgeving bij de medewerker wordt gebracht en de medewerker zich niet moet verplaatsen naar een leeromgeving. Bovendien is leren in een VR omgeving geen traditionele manier om kennis over te brengen maar een hedendaagse en speelse manier om nieuwe vaardigheden te verwerven. Deze ontwikkeling kan daarom van betekenis zijn als antwoord op de problematiek van het tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel.

Gerda Andringa (HZ) - +31 118 655529 of g.andringa@ucr.nl

7. REABLE4ALL - Mintus

De arbeidsmarkt voor de zorgsector komt steeds meer onder druk door toenemende zorgvraag. Een van de belangrijke oorzaken van de toenemende zorgvraag is de achteruitgang van het fysiek van ouderen. Het is al lang bekend dat het tegengaan van inactiviteit en gerichte weerstandstraining mensen fitter, sterker en mobieler maakt. Met als gevolg een afname van het aantal valincidenten onder ouderen, het vermogen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en een verlaging van de zorgvraag.

Het projectidee richt zich op het aanpakken van de stijgende zorgvraag en het tekort aan zorgpersoneel door ouderen fysiek actief en zelfstandig te houden. Zowel in Vlaanderen als Nederland is men op zoek naar diensten en methoden om mensen met verhoogd valrisico op te sporen en effectief te ondersteunen in het beperken van dat valrisico. Echter de stijgende vraag naar ondersteuning van ouderen die een hoog valrisico hebben zal weliswaar op de lange termijn zorg voorkomen maar leidt wel tot acute extra belasting in de eerste lijn, m.n. bij fysiotherapeuten en huisartsen. Een schatting van de Zeeuwse Fysiotherapeuten Coöperatie laat zien dat zo’n 54.000 ouderen in aanmerking komen voor een screening, conform de landelijke richtlijnen. Een aanzienlijk deel van hen zal moeten doorstromen naar verder onderzoek en beweeginterventies.

Gepersonaliseerde, digitale trainingsprogramma’s, gericht op reablement kunnen een belangrijk deel van deze druk wegnemen. Wij zijn op zoek naar partijen die een bewezen effectief en digitaal trainingsprogramma bieden voor ouderen, wat in de thuissituatie kan worden ingezet. Het platform dient eenvoudig en intuïtief te zijn opdat een vrijwilliger of mantelzorger het platform kan bedienen en de rol van personal trainer kan innemen, eventueel op afstand ondersteund door een fysio- of kenesitherapeut.

De organisaties willen onderzoeken wat nodig is om deze vorm van reablement preventief toe te passen en op welke wijze het een duurzaam onderdeel gemaakt kan worden van het dienstenaanbod van de gemeente en eerste lijn.

Gerda Andringa (HZ) - +31 118 655529 of g.andringa@ucr.nl

8. Koppeling bed sensor en incontinentiemateriaal - Zorggroep Orion

Zorggroep Orion gebruikt sinds een jaar succesvol een bed sensor. Via een app geeft de bed sensor inzichten in, en overzicht over, de bewoners van het woonzorgcentrum. Wie ligt er in bed? Wie staat er bijna op? Wie is er uit bed? De bed sensor geeft rust voor het zorgpersoneel en verhoogt de veiligheid en slaapkwaliteit van bewoners. De koppeling met incontinentiemateriaal waarbij informatie vanuit het incontinentiemateriaal doorstroomt naar de app zou een grote meerwaarde betekenen. De informatie moet nieuwe inzichten geven om de zorg beter af te stemmen op de levenskwaliteit van de bewoners. We zijn op zoek naar KMO's/MKB's die deze koppeling mee kunnen ondersteunen.

Glenn Weyers (LiCalab) - +32 472 52 72 95 of glenn.weyers@thomasmore.be

Meld jezelf voor 22 december 2023 aan via het aanmeldformulier CrossCare 2.0 WAVE 1 MA-trajecten. Het aanmeldformulier vind je via deze link.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!