Optiglas Hero

Optiglas

Economie

Dit project investeerde in een moderne onderzoeks- en voorlichtingsstructuur en bouwde een kennisnetwerk op rond allerlei innovatieve thema’s in het kader van de glastuinbouwsector. Energiebesparing, nieuwe technologieën in de glastuinbouw, reductie van gewasbeschermingsmiddelen, planologie en clustering van glastuinbouw zijn de thema’s die hier voornamelijk aan bod kwamen.