Proeftuin Kaderrichtlijn Hero

Proeftuin Kaderrichtlijn Water

Milieu

Eind 2015 zullen alle lidstaten van de Europese Unie moeten zorgen dat het oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit is.