Terug naar overzicht
Realisatie

Grenspark Groot-Saeftinghe

Panoramich zicht van Grenspark Groot-Saeftinghe

 

Het project omvatte drie centrale activiteiten: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om dit te bereiken, zijn er verschillende maatregelen genomen zoals het afdekken van een broedeiland met schelpen en het plaatsen van vleermuishotels. Daarnaast is er samengewerkt met de landbouwsector om kiekendiefvriendelijke teelten te verbouwen in de grensregio.

Maar dat was niet alles: er werd ook gewerkt aan een verhaal op lange termijn, een zogenaamde ‘samenwerkingsentiteit’ die het grenspark in de toekomst moet gaan beheren. Zo vormen burgers, boeren, buitenlui, bedrijven en bestuurders - de 'streekholders' - het menselijk kapitaal van het gebied. Zo is het grenspark niet alleen uniek op vlak van natuur, maar wordt het mee gedragen door de omgeving en biedt het nieuwe kansen voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!