Terug naar overzicht
Realisatie

Waterstoftankstation in Wilrijk

WSTR Wilrijk

Waterstoftankstation in Wilrijk

Initieel was het unieke concept dat goedkope, groene elektriciteit van de verbrandingsoven van ISVAG gebruikt zou worden om groene waterstof te produceren. De kracht van dit project was dat de groene waterstof vervolgens gebruikt zou worden om vuilniswagens van de stad Antwerpen te kunnen voorzien van waterstof (vuldruk 350 bar).

Nadat er vele gesprekken zijn geweest tussen ISVAG en Colruyt Group over de inplanting van het waterstoftankstation aan de A12 en de koppeling met de elektrische voeding van de elektrolyse vanuit ISVAG, zijn de spelers op een regelgevende barrière gestoten.

Hoewel de inplanting zo voorzien was dat het perceel van Colruyt Group direct zou grenzen aan het perceel van ISVAG, was het voor de netbeheerder van het elektriciteitsnet toch een geval dat transport- en distributienettarieven volledig zouden worden toegerekend zouden Colruyt Group.

Hierdoor werd de elektriciteitsprijs dermate hoog dat het economisch niet meer verantwoord was de electrolyse-installatie op de grond van het tankstation van Colruyt te zetten.

Er is dan bekeken in hoeverre waterstof via electrolyse gemaakt kon worden op het perceel van ISVAG en dat deze waterstof vervolgens via een leiding getransporteerd zou kunnen worden naar het waterstoftankstation van ISVAG. Probleem hierbij was dat voor de toevoeging van het electrolyse-systeem op het perceel van ISVAG, ISVAG een volledig nieuwe exploitatievergunning zou moeten aanvragen, wat gezien de omstandigheden van ISVAG niet evident was. Bovendien zou dit zeker niet in het tijdschema van Waterstofregio 2.0 hebben gepast.

Er is daarom gekozen voor de aanvoer van groene waterstof, vergelijkbaar met de oplossing die is gezocht voor het waterstoftankstation in Breda.

Het waterstoftankstation in Wilrijk is in mei 2022 geopend, waarbij zowel Vlaamse als Nederlandse auto’s op waterstof aanwezig waren.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!