Skillsinzicht Hero

SkillsInzichtEuregio

Arbeidsmobiliteit

Verduurzaming, digitalisering, technologisering, robotisering en internationalisering zijn ontwikkelingen die de wereld in een snel tempo veranderen. En zo evolueren beroepen eveneens in een stroomversnelling. De coronacrisis bevestigt eens te meer dat de arbeidsmarkt snel kan omslaan. Naast een intensivering van de inzet van technologie zal de druk op het middensegment van de arbeidsmarkt toenemen. Nog sneller dan verwacht zal de vraag naar hoger en lager opgeleiden toenemen, terwijl de vraag naar middelbaar opgeleiden afneemt. Het is dan ook van belang dat studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden hierop tijdig kunnen anticiperen.