Skin huid Hero

SKiN-HUID

Innovatie

SKiN-HUID bouwde verder op één van de technologieën uit het eerdere Interreg-project Euregional PACT, nl. het Annexine-A5 gebaseerde platform voor Target Drug Delivery, om een nieuwe kankertherapie te ontwikkelen. Door de gerichte toediening van medicijnen via elektrische of hyperthermische stimulatie kunnen kleine hoeveelheden toxische farmaceutische stoffen efficiënt en doelgericht toegediend worden, zodat de algemene bijwerkingen beperkt blijven en de levenskwaliteit van de patiënt gehandhaafd blijft.