STRO Hero

STRO (Samen TeRug de bOer op)

Economie

Het project ‘Samen TeRug de bOer op (STRO)’ werkte de methode van ‘Groene Zorg’ verder uit en wilde het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Concreet was het in dit project de bedoeling om de agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutische doelstellingen realiseren en arbeidszorg uitbouwen.