Structuurversterking stationsomgeving Hero

Structuurversterking Stationsomgeving Vlaanderen-Nederland

Mens

In dit project zijn elf steden gaan samenwerken rond de herontwikkeling van hun stationsomgeving. Vaak is een stationsomgeving voor vele bezoekers de eerste kennismaking met de stad. Het is ook in die omgeving dat veel economische activiteiten gelokaliseerd zijn en het station is dikwijls ook een punt waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. De problemen van verschillende stationsomgevingen komen veelal overeen.