SYN ERGIE Hero

SYN-ERGIE

Milieu

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor 97% afhankelijk is van fossiele brandstoffen. SYN-ERGIE wilde een volgende stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases voor spoorvervoer en binnenvaart door te rekenen, gaf het project de markt het nodige duwtje in de rug om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Nederlands Limburg te realiseren. Door in te zetten op een verdere ‘modal shift’ richting duurzaam transport (spoor en binnenvaart) was het de intentie om rechtstreeks bij te dragen aan een vermindering van het brandstofverbruik en CO2-uitstoot van de transportsector.