Flag yellow low hero

Technische Bijstand

Het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten onderzoek en innovatie, duurzame energie, efficiënt gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen, natuur, milieu en de goede werking van de arbeidsmarkt.