Train4smartservices Hero

Train4SmartServices

Arbeidsmobiliteit

Aan beide zijden van de grens is er een groeiende vraag naar mensen met digital skills. Train4SmartServices speelde hierop in en ontwikkelde een grensoverschrijdend trainee-programma voor een duurzame inzetbaarheid van ICT professionals voor dienstverlening in diverse topsectoren zoals additive manufacturing, precisielandbouw, health en de ICT-sector zelf. In dit programma werden de deelnemers smart opgeleid via een continue integratie van ‘werken’ en ‘leren’.