Waterstofregio Hero

Waterstofregio

Economie

Waterstof is in principe onbeperkt voorradig en heeft een enorm potentieel als alternatieve, groene energiebron, op voorwaarde dat het ook duurzaam wordt geproduceerd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. In het project Waterstofregio hebben verschillende Nederlandse en Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties de handen in elkaar geslagen om de grensregio uit te bouwen tot een Europese topregio op het vlak van waterstof.