Interreg Vlaanderen Nederland keurt nieuw project goed

(Be)Leefbare Schelde

Een socialer Europa

Het Schelde-estuarium vormt een unieke geologische eenheid die de grensstreek tussen Vlaanderen en Nederland verbindt. De streek kent een gemeenschappelijke cultuurhistorische geschiedenis, maar ook een gedeelde gemeenschappelijke uitdaging voor de toekomst. Het vereist sterke samenwerking om het projectgebied te kunnen profileren als toeristische topbestemming.