Energiekonderwijs Hero

Energie(k) Onderwijs

Een slimmer Europa

Om de opwarming van de aarde te beperken, wordt er op Europees niveau hard gewerkt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen en tot nul terug te brengen in 2050. Om dit te bereiken zijn competenties rond duurzaamheid essentieel. Het type personeel dat nodig is, zal de komende jaren sterk veranderen en daarom is er behoefte aan verbreding van skills en het aanleren van digitale competenties.