Intelligenter fruit telen Hero

Intelligenter fruit telen

Milieu

De laatste jaren heerst er een economische crisis in de Vlaams-Nederlandse fruitsector. Om de crisis tegemoet te komen is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw biedt de opportuniteit om op een realistische, betaalbare en duurzame manier de fruitteelt een competitief voordeel te bezorgen. Door variabele teeltmaatregelen worden middelen namelijk enkel ingezet daar waar, wanneer en hoeveel ze effectief nodig zijn, rekening houdende met de variatie in tijd en ruimte. Zo kan met minimale input van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product tot stand komen.