Terug naar overzicht
Nieuws

Besluit over oproep 1

Op 29 juni 2022 besliste het Comité van Toezicht om 29 projectaanmeldingen die ingediend werden in de eerste projectoproep van het Interreg-Programma (IP) voor de programmaperiode 2021-2027, groen licht te geven om hun aanvraag verder uit te werken.

Interreg | 30/06/2022

Check groen

 

Er is voor een licht hoger EFRO-bedrag (3,6%) gepreselecteerd dan in de oproep voorzien, namelijk voor 71,5 miljoen EFRO. In de ogen van het Comité van Toezicht is een dergelijke kleine afwijking acceptabel, ook vanuit de ervaring uit het verleden dat het EFRO-bedrag dat projecten effectief toegekend krijgen, doorgaans licht lager ligt dan in beeld bij preselectie.

De volgende aanmeldingen werden gepreselecteerd:

103 aanmeldingen werden ingediend

Helaas heeft het Comité van Toezicht ook een heel aantal indieners moeten teleurstellen. In totaal werden 103 aanmeldingen ingediend. Het totaal van de gevraagde Interreg-bijdragen van deze aanmeldingen was meer dan 228,5 miljoen euro. Het Comité van Toezicht wil bij deze alle Vlaamse en Nederlandse organisaties die betrokken zijn geweest bij de aanmeldingen bedanken voor het formuleren van hun inspirerende projectideeën. De organisaties die deze aanmeldingen indienden, krijgen nu de kans hun aanmelding uit te werken tot een definitieve aanvraag.

 

Belanghebbenden kunnen een beroep indienen tegen deze preselectie (zie paragraaf 2.5 c) van het programmareglement). Hiertoe vult u het daarvoor voorziene digitale formulier in op de website.Dit beroep dient ten laatste op 11 augustus 2022 verzonden te worden. Indien binnen deze termijn geen beroepschrift binnenkomt, kunnen verdere beslissingen in de projectcyclus worden genomen ten aanzien van projectaanvragen die de uitwerking zijn van gepreselecteerde aanmeldingen. Indien dit wel het geval is, zal het Comité van Toezicht eerst een uitspraak moeten doen over het beroep.

Verdere traject

De gepreselecteerde projecten worden uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers en dienen dit uiterlijk in op 25 november 2022 om 16:00. De ingediende projectaanvragen worden dan op 22 februari 2023 aan het Comité van Toezicht voorgelegd. Indien een project haar uitgewerkte aanvraag ver voor de deadline zou indienen, kan deze mogelijk al in een vroegere vergadering worden behandeld.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!