Terug naar overzicht
Nieuws

CrossRoads2 ondersteunt 200 bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland

CrossRoads2 gaf in de periode 2016-2020 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties. In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten met een grensoverschrijdende meerwaarde. Zo’n 200 bedrijven stelden in een brede waaier van sectoren duurzame en slimme oplossingen voor.

CrossRoads 2 | 25/01/2021

Crossroads beeld

 

Het project CrossRoads2 kwam tot stand binnen het Europese programma Interreg V Vlaanderen-Nederland 2014-2020. Tijdens zeven openstellingen konden kmo’s en mkb’ers de voorbije vier jaar innovatieve, sterke en technische haalbare projectideeën indienen. Een onafhankelijke jury beoordeelde de projecten en kende de beloftevolle ideeën een subsidie toe. Een belangrijk criterium daarbij was de grensoverschrijdende meerwaarde van het project.

Cross Roads2 cijfers groot

118 haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten

In totaal reikte CrossRoads2 een subsidie uit aan 118 projecten: 75 innovatieprojecten en 43 haalbaarheidsstudies. Haalbaarheidsstudies zijn bedoeld om de technische en/of commerciële haalbaarheid van een toekomstig innovatieproject te toetsen. Innovatieprojecten richten zich op het demonstreren van een nieuw proces, nieuw product of een nieuwe dienst, veelal in een prototype of pilootinstallatie.

Bij de 118 projecten waren in totaal 202 bedrijven betrokken uit uiteenlopende sectoren: hightech-systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance. Binnen die sectoren bieden de projecten kansen voor slimme en duurzame oplossingen, waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de grensregio.

Zo ontwikkelden twee bedrijven biologisch afbreekbare plastics en ontwierpen een Vlaamse folieproducent en een Nederlandse beheerder van zonnepanelen een speciaal soort folie die het rendement van zonnepanelen aanzienlijk kan verbeteren.

9,8 miljoen euro steun

In totaal investeerde CrossRoads2 een bedrag van 9,8 miljoen euro in veelbelovende projecten. Een deel van de financiering van CrossRoads2 is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Daarnaast leverden het ministerie van Economische Zaken, het Vlaamse Gewest en de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Belgisch Limburg, Noord-Brabant, Nederlands Limburg en Zeeland een substantiële bijdrage aan het programma.

European Enterprise Promotion Awards

In 2019 stond CrossRoads2 in de top drie van ruim 3000 ingezonden projecten voor de European Enterprise Promotion Awards (EEPA) in Helsinki. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie en erkennen de beste initiatieven ter stimulering van ondernemerschap. Hoewel het project net naast de hoofdprijs greep, was dit toch een mooie erkenning van de waarde van het project.

Download eindverslag

Het eindverslag van CrossRoads2 vormt een samenvatting van het project waarin wij u meenemen in de successen, uitdagingen en lessons learned. U krijgt een overzicht van de concrete doelstellingen en realisaties van het CrossRoads2-project. Enkele projectverhalen geven u een beeld van het type projecten dat werd ondersteund. Daarbij gaan we dieper in op hoe de bedrijven de grensoverschrijdende samenwerking ervaarden, wat de steun van CrossRoads2 voor hen betekende en hoe ze de toekomst zien.

Een tweede publicatie, met de projectfiches, geeft een overzicht van alle projecten die CrossRoads2 steunde.

Tot slot delen ook enkele bedrijven en projectpartners hun ervaringen met het CrossRoads2-project in een video.

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Video preview

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!