Terug naar overzicht
Nieuws

Groetjes uit Oost-Vlaanderen!

Wil je graag te weten komen welke realisaties de afgelopen jaren in Provincie Oost-Vlaanderen plaatsvonden? Snuister dan zeker rond op onze kaart met enkele verwezenlijkingen! Deze projecten vonden plaats in de periode Interreg V (2014-2020).

Interreg | 18/12/2023

Groetjes uit Card Mockup

Bio Base Europe: pionieren in biogebaseerde productie

Bio Base Europe zette een revolutionaire stap door de Biobase Europe Pilot Plant te bouwen in het havengebied van Gent, en breidt vandaag nog stelselmatig uit. Deze installatie biedt een polyvalente omgeving voor industrieel onderzoek naar biogebaseerde productieprocessen. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier nieuwe bioprocessen testen, optimaliseren en opschalen. Met ruim 100 toegewijde mensen aan boord is dit een broeinest van innovatie dat de weg effent voor duurzame productiemethoden.

TERTS: kunstencentrum VIERNULVIER als energie-efficiënt paradepaardje

In het kader van TERTS is het kunstencentrum VIERNULVIER uitgerust met een gerenoveerde keuken die fungeert als een proeftuin voor energiebesparende maatregelen. Hier zijn binnen- en buitengroenwanden geïnstalleerd naast een slimme dampkap met warmterecuperatie en een wasstraat voor herbruikbare bekers. Dit initiatief dient als een levend laboratorium waar innovatieve technologieën worden getest en gedemonstreerd.

Groetjesuit OV 1

RESANAT: natuurlijke zuivering van waterlopen

RESANAT heeft een belangrijke rol gespeeld in de renovatie van waterloop 'de Lieve' door natuurlijke zuiveringstechnieken te implementeren. Door gebruik te maken van planten, micro-organismen en natuurlijke energiebronnen zoals zonne- en windenergie, worden restverontreinigingen effectief beheerst. Dit baanbrekende project zet in op de kracht van de natuur om onze waterwegen te zuiveren en te behouden.

Groetjesuit OV 2

Grenspark Groot Saeftinghe: natuurbescherming en -uitbreiding

Grenspark Groot Saeftinghe richt zich op natuurontwikkeling in de ruimere omgeving van oostelijk Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Deze inspanning resulteert in de ontwikkeling van een uitgestrekt estuarien natuurgebied, een natuurpark over de grens heen van onschatbare waarde.

In het project stonden drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Zo zijn er circa 2ha poelen voor de rugstreeppad gegraven, werd er een broedeiland afgedekt met schelpen, zijn er heel wat vleermuishotels geplaatst en werd bij Kieldrecht de bodem van de Grote Geule (kreek) gesaneerd. Ook met landbouwers worden mooie resultaten geboekt. Zo worden er al heel wat kiekendiefvriendelijke teelten verbouwd in de grensregio. Een ecologisch-economische win-win!

Groetjesuit OV 3

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!