Terug naar overzicht
Nieuws

Omring je met een circulair netwerk

Duurzaamheid is niet langer een optie, maar een noodzaak. Circulair ondernemen – waarbij je afval minimaliseert en grondstoffen hergebruikt – speelt daarbij een cruciale rol, en daar komen best wat uitdagingen bij kijken. Gelukkig zijn er heel wat organisaties in Vlaanderen en Nederland die jouw circulaire ambities aanmoedigen en ondersteunen en je verbinden met relevante kennisinstellingen, organisaties en andere ondernemers. Onze CrossRoads-adviseurs vertellen je welke.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland | 20/06/2024

Adviseurs regio CE

Provincie Zeeland

Peter Gideonse (Business developer Impuls Zeeland) tipt volgende organisaties in de provincie Zeeland:

 • De CO3 Campus in Terneuzen is een inspirerende locatie voor o.a. flexibel werken en netwerken op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de techniek. Co-work, co-create en co-learn staan er centraal waarbij de 3O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) samenwerken, innoveren en tot kruisbestuiving komen.
 • Circulair Bouwen Zeeland is een kennis- en innovatienetwerk dat kennisuitwisseling en -ontwikkeling stimuleert door vraag en aanbod op het vlak van circulair bouwen in Zeeland te koppelen. Het netwerk organiseert regelmatig bijeenkomsten rond circulaire onderwerpen met excursies, begeleidt de ontwikkeling tot projecten en verbindt de juiste deelnemers om te zorgen dat iedereen snel aan de slag kan.

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Video preview

Provincie Limburg (NL)

Lisette Tilmans (Business developer LIOF) wijst op deze Limburgse initiatieven:

 • Het Business Innovatie Team Limburg van Rabobank bestaat uit zes business development managers, elk met een eigen aandachtsgebied en specialisme. Met hun kennis en kritische houding stimuleren en begeleiden zij ondernemers om te innoveren. Maak bij hen een afspraak om kennis in te winnen over groeikansen en het financieren van je circulaire bedrijfsplannen.
 • Parkstad Limburg zette de afgelopen jaren sterk in op circulair bouwen. Met circulaire bouwprojecten als SUPERLOCAL, GTB Lab en Digital Deconstruction laat men zien wat de regio op dit gebied in huis heeft. Daarnaast zet Parkstad in op kennisontwikkeling, verankering van circulariteit in agenda’s of beleid en het stimuleren van marktwerking en circulaire innovatie.

Quote uit interview voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

“Kijk over je regiogrenzen heen: ontwikkelingen in een andere regio kunnen (eventueel in een later stadium) enorm waardevolle lessen zijn. Ook voorkom je dat er ‘dubbel’ werk wordt gedaan of dat het ‘wiel’ opnieuw moet worden uitgevonden.”

Paul Consten
Programmamedewerker Parkstad Limburg

Provincie Zuid-Holland

Liesbeth Leurs (Business developer InnovationQuarter) vermeldt volgende organisaties in de provincie Zuid-Holland:

 • BlueCity in Rotterdam is een voorbeeldstad voor de circulaire economie, waar ondernemers en pioniers elkaar ontmoeten en echte samenwerkingen opzetten, of het nu gaat om het vergroten van hun impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal. Ter ondersteuning biedt BlueCity (startende) circulaire ondernemers werkruimtes en een dynamisch ecosysteem. Daarmee krijgen haalbare en schaalbare plannen de kans om uit te groeien tot de omvang die ze nodig hebben om écht impact te genereren.
 • De provincie Zuid-Holland is erg actief rond circulaire economie en stimuleert samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, inwoners en overheden. Ze richten zich daarbij op vier thema's: Bouw, Groene Grondstoffen en Voedsel, Maakindustrie en Kunststoffen. Naast de koplopers, ondersteunt de provincie vooral ook het peloton daarachter: zowel bedrijven die willen, maar nog niet weten hoe, als bedrijven die nog onvoldoende zicht hebben op welke nieuwe verdienmodellen de grondstoffentransitie voor hen kan opleveren.

Provincie Noord-Brabant

Lotte Konings (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij) geeft volgende organisaties mee in de provincie Noord-Brabant:

 • Als onafhankelijke schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kan Midpoint Brabant met krachtige businesscases sterke verbindingen leggen tussen en een vuist maken voor ondernemingen. Het resultaat: projecten als Up New (leer- en experimenteercentra waar je kan ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier als ondernemer mee aan de slag kan) en Symbiosis4Growth (een platform dat bedrijven koppelt om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen).
 • De bedrijfsadviseurs van Brainport Development helpen innovatieve startups of mkb’ers graag op weg bij het toetsen van ideeën, het opstellen van een businessplan en/of het vinden van de nodige financiering. Vroege-fase-financiering is daarbij een van de speerpunten. Ze kennen de weg en de geschikte partijen.

Ondernemingen in de bouwsector of maakindustrie kunnen zich ook richten tot REWIN West-Brabant.

“Via diverse instrumenten ondersteunen we bedrijven in hun ambities en uitdagingen rond circulair ondernemen. Zo ontstaan mooie (keten)projecten, verbindingen en netwerken die leiden tot impactvolle resultaten. Enkele voorbeelden zijn onze business game ‘De weg naar circulariteit’ waarin we in groep kansen, obstakels en oplossingen identificeren en de Circulariteit Strategie Matrix (3DCM) om na te gaan welke circulaire strategie bij jouw businessmodel past.” Serge Knook, business developer circulaire maakindustrie REWIN.

Provincieoverschrijdend (NL)

Er zijn ook provincieoverschrijdende organisaties:

 • Circular Value Center is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers in de maakindustrie in Brabant, Zeeland en Limburg. Experts inspireren, verbinden en helpen je er verder met innovatie advies, scans, voucher-regelingen en opleidingsmogelijkheden.
 • Holland Circular Hotspot focust op de internationale transitie naar een circulaire economie. Hun activiteiten richten zicht o.a. op het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over internationale marktkansen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.
 • Versnellingshuis Nederland Circulair! versnelt de transitie naar een circulaire economie door het beschikbaar stellen van online tools waarmee bedrijven eenvoudig toegang krijgen tot informatie, antwoorden en praktijkvoorbeelden. Daarnaast verbindt het bedrijven, ondernemers en organisaties met circulaire ambities aan de juiste partners, experts en kennis. Ook biedt het ondersteuning bij het opzetten van effectieve ketensamenwerking.
 • CIRCO Nederland helpt bedrijven met het ontdekken van nieuwe businesscases. Met de CIRCO-methodiek kunnen ondernemers en ontwerpers hun producten, diensten en businessmodellen (her)ontwerpen. Om momenten van waardeverlies om te zetten in economische kansen. Contacteer hiervoor een van de regionale hubs.
Quote Martine

Vlaanderen

Cédric Dhaene (Bedrijfsadviseur VLAIO) sprak met Brigitte Mouligneau, Transitiemanager van Vlaanderen Circulair, een publiek-privaat partnerschap dat samenwerkt voor de transitie naar een circulaire economie. Vertegenwoordigers van ondernemers, overheden, onderzoeksinstellingen, het maatschappelijk middenveld en financiers werken er samen op zes thema’s om knelpunten aan te pakken en de transitie te versnellen.

Brigitte: “Vlaanderen Circulair heeft een sterk verbindende rol. We creëren partnerschappen, sensibiliseren en inspireren ondernemers. We hebben een grote doenersdatabank van ondernemers die al stappen gezet hebben. Op onze website staat ook een hele set aan tools en platformen die je kan gebruiken om circulaire principes in de praktijk toe te passen. En in onze databank CircleAid vind je experten die jou helpen je circulaire ambities waar te maken.”

“Willen we tegen 2030 onze materialenvoetafdruk met 30% verminderen, dan slagen we daar niet in met die honderden overtuigde en enthousiaste pioniers die nu al aan de slag zijn. Minstens de helft van onze bedrijven zal circulair moeten denken en functioneren. Ze halen daar voordeel en voorsprong uit. Vanuit Europa zullen bedrijven meer en meer gedwongen worden om duurzaam te werken. Dan bedoel ik niet alleen een duurzaam afvalbeheer maar ook een duurzaam materialenbeheer en écht circulair worden. Banken zullen duurzaamheidseisen stellen voor leningen. Daarnaast zullen geopolitieke uitdagingen het nog moeilijker maken om materialen en grondstoffen vast te krijgen en betaalbaar te houden. Alleen bedrijven die vandaag bewust nadenken over hun materialen, hebben morgen nog een gezond businessmodel.”

Quote Brigitte

 

5 tips van Brigitte Mouligneau:

 1. Maak tijd om in je bedrijf of organisatie na te denken wat circulaire economie voor jou kan betekenen. Dat hoeft niet ingewikkeld zijn, denk bijvoorbeeld aan een herstelservice.
 2. Zoek onderweg connectie met de onderzoekswereld. Wanneer je je product op de markt brengt, moet je bijna altijd kunnen aantonen dat het voldoet aan de vereiste normen. Zelfs als je enkel je materialengebruik vermindert om hetzelfde te bereiken, moet je bewijzen dat het product nog even goed werkt maar met minder - of meer duurzaam - materiaal. Dat is vaak een uitdaging. Er zijn in Vlaanderen heel wat mooie onderzoeksinstellingen die jou kunnen helpen met de nodige wetenschappelijke onderbouwing.
 3. Experimenteren vraagt tijd en middelen. Kijk na op welke subsidies je een beroep kan doen. Kijk naar de Interreg-mogelijkheden voor Europese steun als je grensoverschrijdend wil werken, en naar het VLAIO instrumentarium op Vlaams niveau.
 4. Circulair ondernemen is samenwerken. Maak vooraf heldere afspraken en giet dit in een contract. Haal er eventueel een jurist bij en zet op papier op welke wijze je zal samenwerken. Dat is zo belangrijk.
 5. Leer van elkaar. Vlaanderen en Nederland zijn koplopers op het vlak van circulaire economie. Door elkaar te ontmoeten en zoveel mogelijk kennis te delen, kunnen we samen sneller vooruit gaan.

Sectorspecifieke organisaties

Tot slot geeft Cédric nog mee dat je ook terecht kan bij:

 • VITO voor algemeen advies, levenscyclusanalyses, het opstellen van circulaire bedrijfsmodellen, beleidsadvies en beleidsvoorbereidend onderzoek.

Of bij een van de vele sectorspecifieke organisaties, die ook de trekkers vormen van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair:

 • essenscia is er voor bedrijven uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. Via essenscia CAN tonen ze hoe je zelf aan de slag kan met circulair aankopen en dus ook circulair verkopen.
 • Embuild Vlaanderen is er voor de bouwsector.
 • Agoria ondersteunt bedrijven in de maakindustrie in de transitie naar een circulaire economie.

“Daarnaast zijn er in Vlaanderen twaalf circulaire hubs die een brug slaan tussen de circulaire en sociale economie en heb je de green deals waar je als bedrijf actief aan kan deelnemen. Kijk tot slot zeker ook eens op de website van VLAIO waar een mooie oplijsting staat van organisaties die jou ondersteunen met je circulaire ambities.”

Niet gevonden wat je zoekt?

Contacteer een van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (LIOF, Impuls Zeeland, InnovationQuarter, Rewin of BOM) of de VLAIO bedrijfsadviseurs in Vlaanderen om je in contact te brengen met de juiste personen of organisaties.

Samen sneller impact maken met CrossRoads

Wil jij mee bijdragen aan de circulaire economie? Dan geeft CrossRoads je project graag een boost! Tussen 26 augustus en 4 oktober 2024 staat een nieuwe subsidieoproep open.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!