Terug naar overzicht
Nieuws

Op weg naar nieuwe onderwijsmodules en leermiddelen voor de energietransitie

Het project Energie(k) Onderwijs richt zich op een belangrijke uitdaging in energietransitie: het opleiden van meer vakbekwaam personeel om de energietransitie te laten slagen. Om hierin geïnformeerde keuzes te maken, voerden de projectpartners aan het begin van het project een gap-analyse uit naar een mogelijke ‘gap’ tussen de (toekomstige) vraag naar competenties en het huidige aanbod van opleidingen. Het beter afstemmen van onderwijs- en opleidingsaanbod op de behoefte vanuit diverse sectoren in Zuid-Nederland en Vlaanderen stond in deze gap-analyse centraal.

Energie(k) Onderwijs | 28/03/2024

Naamloos 2024 04 02 T091727 616

Energiek overzicht

Om een helder beeld te krijgen van de specifieke competenties en opleidingsbehoeften binnen diverse sectoren is er uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestond uit het bestuderen van bestaande gap-analyses en het voeren van gesprekken met belanghebbenden in zowel Zuid-Nederland en Vlaanderen. Hierbij kan je denken aan ondernemingen, de betrokken sectoren, relevante kenniscentra en overheidsinstanties. Daarnaast hebben de projectpartners in kaart gebracht welke opleidingen en leermiddelen er momenteel regionaal al beschikbaar zijn. Zo is er uiteindelijk een compleet beeld ontstaan van wat er nodig is aan nieuwe onderwijs-, omscholings- en bijscholingsmodules op verschillende kwalificatieniveaus.

In een uitgebreid gap-analyserapport worden de belangrijkste:

(1) trends en ontwikkelingen

(2) competentienoden

(3) bestaand opleidingsaanbod

(4) aanbevelingen

voor te ontwikkelen modules en leermateriaal in het kader van de energietransitie beschreven, en dat met toepassingen in de gebouwde omgeving, de energie-intensieve industrie en de energiesector.

Het uitgebreide gap-analyserapport staat ter beschikking voor degenen die dieper in de inzichten en het bronmateriaal willen duiken:

- Energie(k) Onderwijs gap-analyse rapport Competentie en Opleidingsnoden

Gedragen roadmap

Aan de hand van de inzichten uit de gap-analyse is er een roadmap ontwikkeld die de richting voor de te ontwikkelen modules, leermiddelen en competenties aangeeft. Deze roadmap benut de kracht van grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, onderwijs en bedrijfsleven; en tussen middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De roadmap is zorgvuldig gevalideerd tijdens het startcongres op 29 november.

De belangrijkste competenties en thema’s die we binnen Energie(k) Onderwijs willen ontwikkelen als modules en leermaterialen hebben we voor je samengevat in deze infographic:

- Energie(k) Onderwijs Infographic modules en leermaterialen

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin het onderwijs op alle niveaus sterker aansluit op de behoefte van de energietransitie!

01 Energiek Onderwijs slides16x9
02 Energiek Onderwijs slides16x92
03 Energiek Onderwijs slides16x93
04 Energiek Onderwijs slides16x94
05 Energiek Onderwijs slides16x95
06 Energiek Onderwijs slides16x96
07 Energiek Onderwijs slides16x97

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!