Nitroman hero

NITROMAN

Milieu

Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt er in de veeteelt jaarlijks meer dierlijke mest geproduceerd dan er op een verantwoorde manier op de lokale gronden kan worden afgezet. Deze mestoverschotten worden deels geëxporteerd naar buurlanden of moeten tegen een prijs verwerkt worden. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale kunstmest aankopen om in hun gewasbehoefte te voorzien. Het zou dus goedkoper, efficiënter en duurzamer kunnen zijn om dit mestoverschot te kunnen opwaarderen om toch lokaal te kunnen gebruiken in plaats van kunstmest.