Projecten

Ontdek de realisaties

222 projecten

29/03/2021 - 30/06/2023
RAP Hero
Remote Applied Process (RAP)
De grensregio bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Grote bedrijven en hun lokale toeleveranciers en afnemers zoeken er voornamelijk technische profielen. Maar de arbeidsmarkt binnen deze sector kampt met enkele pijnpunten.
Lees meer
16/04/2021 - 31/12/2022
Biobouwers Hero
Lerend netwerk biobouwers
De coronacrisis maakte de kwetsbaarheid van globale productieketens zichtbaar, maar toonde tegelijkertijd het belang van lokale productiecapaciteit aan. De transitie naar een bio circulaire economie die gebruik maakt van lokale, duurzame grondstoffen en die nieuwe, lokale banen creëert, kan hieraan sterk bijdragen. Vooral de bouwsector heeft hier baat bij: ecologisch bouwen met nieuwe materialen (zoals bio composieten) d.m.v. energie-efficiënte technologieën kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd de lokale economie stimuleren.
Lees meer
01/05/2021 - 31/12/2022
CROSSMINDS Hero
CROSSMINDS
CROSSMINDS wil een antwoord bieden op drie recente ontwikkelingen: het aanwakkeren van levenslang leren voor professionals, de toegenomen interesse in grensoverschrijdende mobiliteit van professionals en studenten en het benutten van de opportuniteiten binnen het afstandsonderwijs (naar aanleiding van de COVID-crisis). 
Lees meer
01/05/2021 - 30/06/2023
Skillsinzicht Hero
SkillsInzichtEuregio
Verduurzaming, digitalisering, technologisering, robotisering en internationalisering zijn ontwikkelingen die de wereld in een snel tempo veranderen. En zo evolueren beroepen eveneens in een stroomversnelling. De coronacrisis bevestigt eens te meer dat de arbeidsmarkt snel kan omslaan. Naast een intensivering van de inzet van technologie zal de druk op het middensegment van de arbeidsmarkt toenemen. Nog sneller dan verwacht zal de vraag naar hoger en lager opgeleiden toenemen, terwijl de vraag naar middelbaar opgeleiden afneemt. Het is dan ook van belang dat studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden hierop tijdig kunnen anticiperen.  
Lees meer
15/05/2023 - 14/05/2026
Klimaatrobust Hero
Klimaatrobuust watermanagement
Als gevolg van klimaatverandering is het weer in de afgelopen jaren steeds extremer geworden en worden knelpunten in de grensstreek meer zichtbaar. Het extremere weer zorgt aan beide zijden van de grens steeds vaker voor wateroverlast, verzilting en droogte. Het vinden van een oplossing voor de waterproblematiek stopt echter niet aan de grens. Het nemen van maatregelen aan de ene kant van de grens kan namelijk resulteren in grotere waterproblemen aan de andere kant van de grens. Daarom is het noodzakelijk om gezamenlijk maatregelen te nemen, kennis te delen en infrastructuur op elkaar af te stemmen. 
Lees meer
01/04/2019 - 30/09/2022
Agreufood hero
agrEUfood
Het project agrEUfood werkt aan een goedkope en snelle manier om voedselproducten tijdens het productieproces te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Detectie in het kader van industriële kwaliteitsnormen en de wettelijke autocontrole in de agrofood-industrie is namelijk een noodzakelijk maar duur en ingewikkeld proces.
Lees meer

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!