Melkmeisje met (C)

Smart*Light 2.0

Een slimmer Europa

Hoogwaardige röntgenanalyses zijn van belang voor medische toepassingen, erfgoedbehoud, en voor de ontwikkeling van materialen en processen die bijdragen aan een duurzamer samenleving. Binnen Smart*Light 2.0 zal een pilotinstrument worden doorontwikkeld naar een breed toepasbaar onderzoeksinstrument.