Werkinzicht Hero

Werkinzicht

Arbeidsmobiliteit

Verder bouwend op Grensinfovoorzieningen VL-NL wilde Werkinzicht de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio optimaal aanpakken. Het project sloot goed aan op regionale en provinciale ambities door in te zetten op bevordering van transparantie over de arbeidsmarkt in de grensregio dankzij een innovatieve aanpak van dataverzameling, -harmonisatie en -visualisatie voor verschillende stakeholders en doelgroepen. Via het project ontstond er kortweg inzicht in werk en de arbeidsmarkt, langs beide zijden van de grens.