Hoog
mikken voor
de Lage Landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteunt samenwerking tussen Vlamingen en Nederlanders voor een beter Europa.

+ Een slimmer Europa
+ Een groener Europa
+ Een socialer Europa
+ Een Europa zonder grenzen

Nieuws

28/09/2023
Crosscare2 hero
CrossCare 2.0
Uitnodiging algemene infosessie 12 oktober
Wave 1 van Crosscare 2.0 is officieel geopend! Deze oproep biedt een unieke kans voor zorg- en welzijnsinnovatoren. Het CrossCare 2.0-programma ondersteunt innovaties in de Vlaamse en Nederlandse zorg- en welzijnssector. CrossCare 2.0 werkt daarbij met verschillende oproeprondes/waves, waarbij organisaties zich kandidaat kunnen stellen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning. * Vlaamse of Nederlandse KMO/MKB’s die een zorginnovatie ontwikkelen, kunnen in deze eerste oproep ('Wave 1') een innovatievoorstel indienen. Zorgproeftuinen coachen en ondersteunen de geselecteerde bedrijven en demonstreren, testen en/of evalueren hun innovaties bij eindgebruikers. De geselecteerde trajecten kunnen aanvullend ook rekenen op een subsidiebedrag tot maximaal 100.000 EUR. * Daarnaast kunnen zorg- of welzijnsactoren die een concrete zorgbehoefte hebben en daarvoor op zoek zijn naar innovatieve oplossingen en samenwerkingen, ook een ‘expression of interest’ indienen. De CrossCare-zorgproeftuinen zoeken dan samen met deze zorgactoren naar bedrijven en oplossingen op maat. Ook voor de samenwerkingen die daaruit voortvloeien, is er financiële en inhoudelijke steun mogelijk. Ontwikkel jij momenteel een innovatief product gericht op de ruime zorg- en welzijnssector, dan is deze oproep mogelijk interessant voor jou! Meld je hier aan voor de algemene online infosessie op donderdag 12 oktober van 9.00 - 10.30 om meer te weten te komen of neem contact op met één van de projectleiders van de betrokken zorgproeftuinen.

Projectrealisaties

Wil je graag te weten komen welke realisaties de afgelopen jaren plaatsvonden in onze grensregio?

Ontdek ze hier!
27

goedgekeurde projecten

76,8

miljoen euro toegewezen subsidie

265

ondersteunde organisaties

Besteed budget

Een slimmer Europa

33 miljoen

Een groener Europa

25,3 miljoen

Een socialer Europa

18,2 miljoen

Een Europa zonder grenzen

0,3 miljoen

Events

Projecten in de kijker

12/06/2023 - 11/06/2026
Offshoreforsure Hero
Met Offshore For Sure (O4S) versnellen we de energietransitie op zee
Energietransitie vindt ook op zee plaatsOnze kusten zijn gezegend met een overvloed aan energiebronnen, waaronder getijden- en golfenergie. De ontwikkeling van een CO2-vrij energiesysteem met minder afhankelijkheid van gas is een vraag die speelt op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. En de regio moet uiteraard veilig blijven. Daarom is de behoefte aan integrale oplossingen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie groot. Met toenemende installaties op zee is ook integrale aandacht voor cybersecurity van belang.  Veelbelovende offshore energieoplossingenVijf ontwikkelaars van energieoplossingen bundelen daarom hun krachten in Offshore For Sure (O4S), ondersteund door specialisten uit België en Nederland. Deze vijf demonstratieprojecten zijn innovatieve oplossingen van technologie ontwikkelaars met een track-record op het gebied van getijdenenergie, golfenergie, offshore drijvende zonne-energie en energieopslag.Ontwikkeling dienstenOok ontwikkelen we diverse diensten voor verschillende groepen, om de opgedane ervaring maximaal te benutten en internationaal toe te passen. Educatie speelt hierbij een belangrijke rol.  We ontwikkelen leertrajecten, inclusief online en hybride cursussen, aan de hand van de kennis die we opdoen tijdens de uitvoering van het project. We bevorderen studentenuitwisseling en zetten een samenwerking op tussen educatieve partners in Vlaanderen en Nederland.
Lees meer

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Onze partners

Antwerpen
Combinatielogo vlaio 0
Ministerie van Economische Zaken Logo
Oostvlaanderen
Pl logo quadri
Provincie Zeeland nieuw logo
Vlaams brabant jpg zwart jpg
Westvlaanderen
Noord brabant
Klant provincie Limburg