Aquatuur Hero

Aquatuur

Een groener Europa

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zicht- en voelbaarder. De temperatuurstijging zorgt voor frequentere en extremere weersomstandigheden die een invloed hebben op ons watersysteem. Daarenboven is er een toegenomen spanningsveld tussen de noden van de samenleving en de veerkracht van het watersysteem met o.a. wateroverlast en schaarste als gevolg.