Aquatuur Hero

Aquatuur

Een groener Europa

Een van de leerlessen uit het Interreg 2 Seas project Fresh4Cs was dat je de fundamenten voor een consortium het best heel vroeg legt, eigenlijk al in de pre-proposal fase. Zo werd het zaadje voor Aquatuur in 2021 geplant. Een ding werd al snel duidelijk: we willen cocreëren met de natuur en inzetten op natuurgebaseerde oplossingen die zowel milieu- als maatschappijgerichte doelen helpen te bereiken. Na een lange voorbereidingsweg ging in mei 2023 het Aquatuurproject officieel van start binnen het zesde programma van Interreg Vlaanderen-Nederland.