Klimaatrobust Hero

Klimaatrobuust watermanagement

Een groener Europa

Als gevolg van klimaatverandering is het weer in de afgelopen jaren steeds extremer geworden en worden knelpunten in de grensstreek meer zichtbaar. Het extremere weer zorgt aan beide zijden van de grens steeds vaker voor wateroverlast, verzilting en droogte. Het vinden van een oplossing voor de waterproblematiek stopt echter niet aan de grens. Het nemen van maatregelen aan de ene kant van de grens kan namelijk resulteren in grotere waterproblemen aan de andere kant van de grens. Daarom is het noodzakelijk om gezamenlijk maatregelen te nemen, kennis te delen en infrastructuur op elkaar af te stemmen.