Terug naar overzicht
Nieuws

Grensoverschrijdende samenwerking levert significante CO2-reductie op

CrossRoads2 Sustainable Energy gaf in de periode 2020-2023 kmo- en mkb-bedrijven aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens de kans om te investeren in toonaangevende innovaties rond duurzame energie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. In een brede waaier aan sectoren ontwikkelden bedrijven duurzame en slimme oplossingen met een rechtstreekse impact op de grensregio. De verwachte CO2-reductie is immens: alle projecten samen besparen de komende vijf jaar potentieel 375.000 ton CO2-equivalenten.

CrossRoads2 Sustainable Energy | 06/04/2023

CRS beeld2 910x510px

2,8 miljoen euro steun voor 48 kmo’s

CrossRoads2 Sustainable Energy stimuleerde de voorbije drie jaar grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) om samen te innoveren voor klimaat en energie.

Gedurende vier openstellingen konden bedrijven subsidie aanvragen voor innovatieve en technisch haalbare projectideeën gericht op koolstofarme technologieën. Van de 32 ingediende steunaanvragen kregen uiteindelijk 21 projecten subsidie toegekend voor een totaal bedrag van € 2.848.330,28. Hiermee werden 48 kmo/mkb-bedrijven uit Vlaanderen en Zuid-Nederland ondersteund. Zo’n samenwerkingsverband bestond telkens uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-Nederlandse mkb.

375.000 ton CO2-reductie

Zowel Vlaanderen als Nederland hebben klimaatambities uitgesproken en doelstellingen geformuleerd. CrossRoads2 Sustainable Energy toont aan dat kennisuitwisseling met de buurlanden loont en dat onze bedrijven heel wat in hun mars hebben om samen de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Hogeschool PXL en de Vlaamse kmo Carbon+Alt+Delete analyseerden de CO2-impact van de verschillende projecten. De totale, potentiële CO2-reductie bedraagt 375.000 ton CO2-equivalenten voor de periode 2023-2027. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van zo’n 9000 gezinnen. De vooropgestelde doelstellingen zijn daarmee ruimschoots behaald en dragen zondermeer bij aan de ambitieuze doelstelling om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn.

Groei in omzet, tewerkstelling en investeringen

Grensoverschrijdende samenwerking levert niet alleen een positieve bijdrage aan de vooropgestelde klimaatdoelstellingen maar ook aan de concurrentiekracht van de regio en de deelnemende bedrijven. Ruim 90% van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar een omzetstijging. Deze groei brengt ook nieuwe aanwervingen met zich mee, met een gemiddelde toename van 6 VTE’s per bedrijf. Ook op het vlak van R&D-investeringen blijft men vooruitkijken en zullen de bedrijven bijkomende investeringen maken.

De initiële investering van 2,8 miljoen euro EFRO subsidie, behaalt uiteindelijk een hefboomeffect van factor 4 per jaar. Na vijf jaar is dat een factor 20, wat aanzienlijk is voor een dergelijk project.

Netwerk en kennisopbouw

Dat grensoverschrijdend samenwerken een meerwaarde is voor je bedrijf, daarvan moet je de deelnemers niet overtuigen. Die meerwaarde situeert zich vooral op het vlak van netwerkuitbreiding en kennisopbouw rond technologische en marktgerichte vraagstukken. Het overgrote deel van de projecten zal dan ook evolueren naar een duurzame samenwerking in de toekomst.

Lees hier het volledige eindverslag van CrossRoads2 Sustainable Energy.

 

Met steun van

Cofinanciers Cross Roads2 SE

 

Projectpartners

Projectpartners Cross Roads2 SE

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!