Terug naar overzicht
Nieuws

Groetjes uit Antwerpen!

Wil je graag te weten komen welke realisaties de afgelopen jaren in Provincie Antwerpen plaatsvonden?
Snuister dan zeker rond op onze kaart met enkele verwezenlijkingen! Deze projecten vonden plaats in de periode Interreg V (2014-2020).

Interreg | 26/06/2023

Kaartje Antwerpen Mockup

Project realisaties uit Interreg V

Hieronder ziet u enkele van de realisaties uit Interreg V in de provincie Antwerpen.

1. Demi More

Interreg V - Energie

Het project DEMI MORE - ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More’ - onderzocht hoe monumenten met respect voor hun cultuurhistorische waarde op innovatieve wijze energiezuiniger kunnen worden gemaakt.

Tijdens het project werden zes demonstratietrajecten gerealiseerd, en één daarvan was het station van Essen. Dit station was vroeger een grensstation tussen België en Nederland. De leegstaande loods op de rangeersite is sinds 2003 een beschermd monument.

De gemeente Essen nam het gebouw in 2010 over en besloot om het te herbestemmen tot een techniekpark, genaamd Robotland. Het doel is om jongeren en gezinnen kennis te laten maken met innovatieve transporttechnieken en hen te interesseren voor technische studierichtingen.

Het dak van de loods is gerestaureerd met semi-transparante zonnepanelen in de lichtstraat, waardoor duurzame elektriciteit wordt opgewekt zonder het zicht op het monument te verstoren. Het juiste glas voor de lichtstraat selecteren bleek een uitdagend proces, maar de ervaring heeft de gemeente Essen geholpen bij het opstellen van een draaiboek voor toekomstige projecten.


Lichtstraat

2. Deeldezon

Interreg V - Energie

DeeldeZon is een project dat deelmobiliteit, bidirectioneel laden en zonnedaken combineert in wijken. Het project richt zich op het delen van lokaal opgewekte zonne-energie en elektrische auto's om bij te dragen aan energieneutrale buurten. Zonnepanelen zijn geïnstalleerd op publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen, die vaak centraal gelegen en voorzien van parkeermogelijkheden zijn voor deelauto's. Daarnaast werd er in Vlaanderen ook een elektrisch deelfietsensysteem opgezet.

Slimme laadpalen worden gebruikt om energie van zonnedaken te leveren aan de auto's en omgekeerd, waarbij stationaire batterijen en bi-directionele laadpalen worden gebruikt. Je kan op de volgende locaties deze duurzame initiatieven bekijken:

  • In de stad Mortsel is er een zonnedak op het dak van theatergezelschap deFENIKS-Walpurgis, gekoppeld aan deelauto’s en een zoutwaterbatterij om de energiestromen te meten.
  • In de stad Boechout is er een zonne-installatie op het dak van de gemeentelijke Jan Frans Willemschool gekoppeld aan een laadpaal op het Jef Van Hoofplein.
  • In gemeente Hemiksem werden 143 zonnepanelen geïnstalleerd die naar verwachting in totaal 44.559 kWh/jaar aan energie zullen opwekken. Met deze zonne-energie wordt het energieverbruik in de gemeentelijke verhuurlocatie Depot Deluxe en het energieverbruik van de deelwagen gedekt.
Deelwagen deel de zon project

3. FOKUS

Interreg V - Innovatie

Het project Fokus is gericht op de transformatie van de hightech industrie in de grensregio. De industrie staat voor uitdagingen zoals nieuwe technologieën, concurrentie uit opkomende markten, hogere consumenteneisen en schaarste aan grondstoffen. Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, is herinrichting van de productieketen nodig met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

Het Fokus-lab, gevestigd op de OMC-campus in Turnhout, biedt unieke meet- en maakapparatuur en ondersteuning aan maakbedrijven in de regio. Met onder andere een 3D meetmicroscoop, high-end lasersysteem en andere meetapparatuur, waaronder klimaatkasten voor het testen van producten onder verschillende omstandigheden, kunnen bedrijven snel kwaliteitschecks uitvoeren en hun productieprocessen optimaliseren.

De diensten van het Fokus-lab worden aangeboden om het delen van professionele apparatuur tussen bedrijven te bevorderen, wat leidt tot open innovatie en nieuwe zakelijke mogelijkheden. Subsidiëring en gedeelde kosten verlagen de drempel voor bedrijven om gebruik te maken van dergelijke apparatuur, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen die anders moeite zouden hebben om deze apparatuur te bekostigen.

Het geïntegreerde lab in één ruimte stelt bedrijven in staat om snel kwaliteitschecks uit te voeren, zoals het evalueren van laserspatten onder een microscoop, en zo de maakprocessen sneller te optimaliseren.

FOKUS Labo met unieke meet en maakapparatuur

4. Zorgroute arbeidsmarkt (ZORO)

Interreg V - Innovatie

Zorgroute arbeidsmarkt (ZORO), gestart in 2019 door de Gouverneur Kinsbergencentrum, is een samenwerking tussen verschillende Vlaamse en Nederlandse onderwijsinstellingen, namelijk Curio, Universiteit Antwerpen, VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat Verpleegkunde en VIVES Hogeschool. Het project had een looptijd van drie jaar.

In zowel Vlaanderen als Nederland werken er veel mensen in de zorg, met meer dan 350.000 in Vlaanderen en ruim 1 miljoen in Nederland. Desondanks is er nog steeds een tekort aan personeel. Bovendien verandert er veel in de gezondheidszorg: steeds meer mensen hebben langdurige zorg nodig, ze willen langer thuis blijven wonen en willen inspraak hebben in de zorg die ze ontvangen. Daarnaast evolueert de digitalisering voortdurend. Dit betekent dat (toekomstige) zorgverleners andere vaardigheden en expertise nodig hebben dan voorheen.

Om aan deze behoeften tegemoet te komen, ontwikkelde ZORO een training gericht op vier essentiële competenties: interprofessionele samenwerking, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Door middel van dit project worden leerlingen en studenten beter voorbereid op hun werk in de zorg en krijgen zorgverleners de kans om bij te leren.

Om op een speelse manier kennis te maken met de bovengenoemde ZORO-competenties, is er een computergame en een kaartspel ontwikkeld. De speler kan kiezen uit drie settings: thuiszorg, een ziekenhuis of een woonzorgcentrum. De zorgverlener volgt het verhaal en komt in aanraking met de vier competenties. Aan het einde van het spel ontvangt de speler een zorgplan.

ZORO Jolien web

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!