SFFP Hero

Smart Farming & Food Processing

Een slimmer Europa

De landbouw en de voedselverwerkende industrie staan voor een grote transitie. Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden zijn o.a. het terugdringen van het gebruik van kunstmest en gewasberschermingsmiddelen en een groeiend tekort aan werknemers door zwaar en eentonig werk. Aan de voedselproductiezijde zijn aanpassingen nodig zoals het inzetten van mechanische en thermische onkruidbestrijding, het inzetten van flexibelere en slimmere teeltsystemen en het inzetten van precisiebemesting. Aan de voedselverwerkende zijde is het dan weer belangrijk om te kunnen omgaan met meer diverse en kleinere hoeveelheden gewassen die meer lokaal worden afgezet.