Terug naar overzicht
Nieuws

Voorstelling partners: Proefstation voor de Groenteteelt

Het Proefstation voor de Groenteteelt vzw (°1963) is een toonaangevend kennis- en innovatiecentrum voor de groenteteelt dat zich toelegt op praktijk- en toegepast onderzoek. Hierbij genereert het Proefstation praktisch inzetbare kennis en tools waarmee het inspeelt op de uitdagingen op zowel korte als lange termijn voor haar opdrachtgevers: telers, toeleveranciers, overheden.

ENERGLIK | 25/10/2023

IMG 1932

Klaar voor 2030

Via demonstratie- en voorlichtingsactiviteiten garandeert het Proefstation de kennisdoorstroming naar de verschillende actoren binnen de groentesector: telers, toeleveranciers, overheden, onderwijs.

Groentetelers de kennis en innovatieve technologieën en tools bieden om op een economisch rendabele en duurzame manier kwalitatieve groenten te telen, vandaag en richting 2030 en zelfs 2050, dat is waar het Proefstation zich ten volle voor wil inzetten.

Rol binnen ENERGLIK

Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) zal als praktijkcentrum instaan voor de teeltproeven en demo bij tomaat en zal werkpakketleider zijn van werkpakket 2 - Communicatie en werkpakket 5. In werkpakket 5 is het de bedoeling om de innovatietrajecten die ontwikkeld werden in WP3 en getest in WP4 te integreren en uit te rollen naar de praktijk. De verschillende innovatietrajecten zullen daarbij gedemonstreerd worden in de teelt van tomaat, paprika en komkommer bij de drie praktijkcentra en een pilootbedrijf. Zo kunnen verschillende functionele innovatietrajecten getoond worden in een full-scale teeltomgeving. Bovendien zullen telers met interesse om één of meerdere van deze innovatietrajecten toe te passen in hun serre, worden bijgestaan met advies en worden begeleid.

PSKW vormt door praktijk- en toegepast onderzoek een belangrijke schakel tussen de onderzoekswereld en de telers, zowel onder glas als in vollegrond. Het Proefstation heeft een jarenlange expertise opgebouwd in onderzoek en ontwikkeling van energiebesparende teeltsystemen en -technologieën in de glastuinbouw. Zo coördineerde PSKW het GLITCH-project (Interreg Vl-Nl) en werkte het mee aan het onderzoek rond EB nachtschermen. PSKW nam deel aan projecten zoals: “EXE-kas”: naar een duurzame kas met ‘Energy-Balancing’ – schermen en dampwarmtepomp (Innovatief aanbesteden); “Toepassing van een lucht-water-warmtepomp – WKK voor de gelijktijdige productie van warmte, elektriciteit en CO2 in de glastuinbouw” (VEA) en het Interreg-project “EnergieBewust

Nachtscherm en ontvochtiging

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!