Terug naar overzicht
Nieuws

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bijt de spits af

We stelden Yves Ozog van VLAIO Team Bedrijfstrajecten een aantal vragen over CrossRoads Vlaanderen-Nederland, het eerste project dat binnen de nieuwe programmaperiode groen licht kreeg.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland | 16/03/2023

Foto Yves

Dag Yves! Wat een eer om als eerste project binnen het nieuwe programma Interreg VI groen licht te krijgen. Er wordt verder gebouwd op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Waarop focust het nieuwe project?

Ik zie het nieuwe CrossRoads project niet zozeer als iets nieuws, maar eerder als een bestendiging van de resultaten die we in het verleden behaalden. Waar CrossRoads vroeger als een regulier project binnen Interreg fungeerde, hebben we nu dankzij het partnerschap met Interreg een belangrijke stap vooruit gezet. We legden een heel traject af: in 2010 was CrossRoads slechts een klein project, in 2014 bedekten we al een groter grondgebied en nu coveren we een nog ruimer grondgebied. Ook de uitdagingen zijn concreter geworden: in het verleden focusten we vooral op maakbedrijven (CrossRoads1) ofwel op duurzame energie (CrossRoads2 Sustainable Energy). Nu richten we ons op maatschappelijke uitdagingen die voor iedereen relevant en duidelijk zijn, zoals duurzaam omgaan met energie of materialen. Het is dan ook heel fijn dat we samen met Interreg en de andere partners (Economische Impuls Zeeland, Rewin, BOM; LIOF en recent ook Innovation Quarter) - waarmee we toch al een aantal jaren samenwerken – die maatschappelijke uitdagingen middels innovaties bij bedrijven proberen te tackelen.

De volgende vraag sluit daar een beetje bij aan: wat zijn de verschillen met alle voorgaande projecten?

Ik denk dat het mooi is om te zien dat we steeds gegroeid zijn. Het eerste CrossRoads project besloeg maar een deel van het huidige grensgebied, namelijk Vlaams en Nederlands Limburg, Vlaams-Brabant en Noord-Brabant. Het huidige project bevat heel Vlaanderen en Zuid-Nederland. Daarnaast is er de algemene tendens dat innovatiestimulering niet langer via de zogenaamde speerpuntsectoren verloopt, maar we stellen nu de maatschappelijke doelen voorop en we vragen aan de bedrijven om een antwoord te bieden aan die maatschappelijke doelen door innovaties via samenwerking. Hoewel we dezelfde taal spreken, zijn de socio-economische verschillen tussen Vlaanderen en Nederland zodanig dat bedrijven elkaar ook andere inzichten geven. En door die samenwerking te bevorderen, kunnen we die bedrijven stimuleren om via gedeelde doelen gezamenlijk een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen als het duurzaam gebruik van grondstoffen en energie, industrie 4.0 en persoonsgebonden gezondheidszorg.

Wat is volgens jou de meerwaarde van een project als CrossRoads?

Vanuit VLAIO ondersteunen we ambitieuze ondernemers die via innovatie, transformatie of internationalisatie willen groeien. Hiervoor is er een heel subsidie-instrumentarium beschikbaar en voorzien we vanuit VLAIO Team Bedrijfstrajecten begeleiding, advies en een performant netwerk aan de ondernemers om deze ambities te helpen realiseren. Dergelijke dienstverlening en subsidies heb je ook binnen Nederland. Maar om over de grens te innoveren, zijn er eigenlijk slechts weinig middelen beschikbaar. Er zijn een aantal instanties zoals Eureka (Europees samenwerkingsprogramma voor industrieel onderzoek en ontwikkeling, red.), of binnen het Horizon Europe platform (Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, red.), maar daar is de competitiviteit groot en niet beperkt tot bilaterale samenwerkingsprojecten. CrossRoads is hieraan complementair en richt zich op projecten die dicht bij de markt staan en waar laagdrempelige procedures centraal staan. Daar maken we het verschil en dan zien we ook dat veel bedrijven die minder betrokken zijn in het VLAIO-instrumentarium, dan toch de weg vinden naar CrossRoads, net omwille van die laagdrempeligheid en die grensoverschrijdende partners. Vaak zijn het bedrijven die al een connectie met Nederland hebben, maar binnen CrossRoads de eerste keer echt kunnen samenwerken, en dat is wel echt ons surplus.

We hopen nu met CrossRoads Vlaanderen-Nederland, waarbij we ruimere budgetten hebben voorzien, grotere projecten aan te trekken en duurzamere samenwerkingstrajecten te kunnen ontwikkelen.

Waarom is het nog altijd relevant om er telkens een vervolg aan te breien?

De maatschappij verandert, je ziet ook dat wij als structuur mee veranderen. Bedrijven moeten blijven innoveren. Het is een manier om bedrijven aan te sporen om over die grens te blijven kijken en we hebben in het verleden al veel bedrijven gestimuleerd om dat te doen. We hopen nu met CrossRoads Vlaanderen-Nederland, waarbij we ruimere budgetten hebben voorzien, grotere projecten aan te trekken en duurzamere samenwerkingstrajecten te kunnen ontwikkelen. Er komen ook steeds nieuwe bedrijven bij. We merken dat er veel start-ups zijn die getriggered worden door maatschappelijke uitdagingen en daar allerlei creatieve oplossingen voor bedenken. Om ook deze nieuwe bedrijven de kans te bieden om over de grens te kijken moeten we blijven inzetten op een verhaal als CrossRoads.

Je hebt op zich wel een positieve terugkijk op de evolutie van CrossRoads?

Ja, ik denk dat we gegroeid zijn, niet alleen in consortium, maar ook in grensregionale spreiding. We hebben meer partners, we hebben grotere budgetten ter beschikking, we worden ook steeds professioneler en de continuering maakt ook dat je veel sneller linken legt. De eerste keer dat je zo’n project doet, moet je zelf de organisaties nog een beetje leren kennen. Nu ken je de partners al door en door, dus je weet na een tijd wat je aan elkaar hebt en waar je nog aan moet werken. Die duurzame relatie zorgt ervoor dat je belangrijke efficiëntiewinst maakt in je dienstverlening en dat is ook heel belangrijk. We hebben toch weer een belangrijke efficiëntie-sprong gemaakt. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met alle partners in het project en hopen vele mooie innovaties te kunnen ondersteunen.

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!