Terug naar overzicht
Nieuws

Op bezoek in de vallei van de Kleine Nete voor onze 3de partnermeeting

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ontving ons in Herentals in de Antwerpse Kempen voor de onze derde partnermeeting van Interreg ADMIRE. Eerst een dag vol interessante discussie rond de aanpak van onderzoek en herstel van veen. De volgende morgen op stap in onze projectgebieden. Uitleg rond veenherstel in de 'Graafweide Schupleer' en na de middag bezoek onder leiding van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA, oftwel 'de  Zoo') aan het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, 'De Zegge'.

ADMIRE | 11/03/2024

DSC 9493

Het project komt stilaan op kruissnelheid

In Herentals streken we met de tien partners neer in de gebouwen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor een een ganse dag terugkoppeling en boeiende discussies over alle lopende initiatieven rond onderzoek en veenherstel van ons project.

20240306 172220
1709828755310

 

Over de aanpak van de 'co-creation workshops' die VLM zal inrichten werd uitgebreid van gedachten gewisseld. Daarin worden specifieke thema's als veenbeheer, veenonderzoek en samenwerking met landbouwers met een beperkte doelgroep van betrokken stakeholders in de materie besproken.

1709828755089
20240306 162034

Natuurherstel in Graafweide Schupleer

De voormiddag van dag 2 op stap in ‘Graafweide-Schupleer’, een natuurgebied van Natuurpunt gelegen in een landschappelijk erg diverse vallei, met deskundige uitleg van het ganse team van de Vlaamse Landmaatschappij over de veendoelen. Hier heeft de geplande natuurinrichting tot doel een duurzame natte natuurkern van 150 ha uit te bouwen, waarbinnen zich meer dan 50 ha veen bevindt en die omringd is door natte natuurlijke en agrarische graslanden.

20240307 103416
20240307 112407

Rondgang in de Zegge

Na de middag nam beheerder KMDA (Zoo van Antwerpen) ons op sleeptouw in het indrukwekkende veengebied van 'De Zegge' dat echter te kampen heeft met ernstige verdroging.

In kader van veenherstel wordt hier ingezet op 3 concrete acties:
- Adaptief maaibeheer waarbij maaitechnieken aan de omstandigheden worden aangepast om zo min mogelijk verstoring te veroorzaken.
- Samenwerking met landbouwers in onze directe omgeving die via beheerovereenkomsten gesteund en gestimuleerd worden om een meer natuurvriendelijk landgebruik toe te passen.
- Installatie helofytenfilter met nazuivering door IOCS-korrels samen met PIPDA om de waterkwaliteit te optimaliseren.

20240307 125148
20240307 133642

 

Vanuit de Radboud Universiteit van Nijmegen gaf men toelichting rond de broeikasgasmetingen die ze in onze projectgebieden doen.

20240307 134438
1709845118775

 

PIDPA legde ons tenslotte haarfijn uit hoe de aanleg van de 'helofytenfilter' zal zorgen voor de zuivering van het water dat in het gebied komt.

1709845117885

 

Aan het einde van zo'n prachtige dag kon uiteraard een afsluiter met natuurfruitsapje of onze eigenste Gageleer niet ontbreken!

Wil je op de hoogte blijven van ons veenproject? Wens je uitgenodigd te worden voor onze activiteiten?
Volg ons via LinkendIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina

Gerelateerd nieuws

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!