Terug naar overzicht
Nieuws

Succesvolle Veendag ‘Er valt iets over te Zegge’

Op 14 juni 2024 werd het Veenplatform Vlaanderen-Nederland afgetrapt met een eerste event: Veendag ‘Er valt iets over te Zegge’. Meer dan 100 natuurbeheerders, onderzoekers en beleidsmakers zakten hiervoor af naar de Antwerpse Kempen benieuwd naar veengebied De Zegge.

ADMIRE | 17/06/2024

20240614 0f8a0583 53832219148 o

Terugblikken?

Accepteer marketing cookies om deze video te bekijken.

Video preview

Verheldering rond actuele veenissues

De Zegge stond op deze dag centraal: het oudste natuurreservaat van Vlaanderen dat beheerd wordt door de KMDA (Antwerp Zoo Foundation).

Hun manager, Jef Dupain zette de toon. Als inleiding op de dag lichtte hij de historiek en problematiek van De Zegge kort toe. Vervolgens werden telkens vanuit een andere invalshoek de knelpunten en kansen belicht voor herstel van De Zegge, en de grensregio.

Karen Vancampenhout, professor aan de KU Leuven, focuste op hun onderzoek van de afgelopen 10 jaar naar de veenbodems in de Zegge: de totale koolstofvoorraden, de bodemprocessen in het veen, de bodemfauna en de interacties met nutriënten en emissies.

Voor heel wat deelnemers vers van de pers. Tom Pinceel van Witteveen+Bos lichtte de recent uitgevoerde ecohydrologische studie van de Zegge toe. Via scenario-doorrekeningen toonde hij welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om de natte natuurkernen te beschermen.

Op langere termijn zal duurzaam systeemherstel moeten worden nagestreefd. Of er kansen zijn voor dergelijk herstel, werd vervolgens door veenexpterten Christian Fritz en Gert-Jan van Duinen verhelderd met twee belangrijke insteken: inzetten van carbon credits en toepassen van paludicultuur.

20240614 0f8a0560 53832320569 o

 

Christian Fritz van de Radboud Universiteit verhelderde de meerwaarde van klimaatmitigatie projecten in veengebieden voor mens en veen-natuur. Hij belichtte de belangrijkste bronnen van emissies, waar we deze emissies kunnen verlagen en welke rol levend veen daarin speelt. En leerde hoe de inzet van carbon credits hiertoe kan bijdragen.

Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen) gaf een introductie tot de paludicultuur of natte landbouw. Hij trachtte antwoord te bieden op vragen als: welke verdienmodellen, zinvolle toepassingen en praktijkervaringen zijn er vandaag in relatie tot paludicultuur, en wat is nodig om verdere stappen te zetten?

Tenslotte vertelde Pieter Vanormelingen (Natuurpunt Studie) over de unieke biodiversiteit in veengebieden als De Zegge. Natuurpunt Studie monitort invertebraten, zoals spinnen, sprinkhanen, loopkevers en zweefvliegen, die typisch zijn voor veengebieden. Zo weten ze waar ze nog voorkomen en welke factoren hun voorkomen en talrijkheid bepalen in het veen. Enkele veensoorten, zoals de Veenpiraat, een spin, en de Vensnelloper, een kever, zijn behoorlijk zeldzaam maar komen nog voor in De Zegge.

20240614 2024 07 01 at 080258 2 53832121521 o

Boeiende rondgang in natuurgebied De Zegge

Na de lunch ging het richting het natuurgebied De Zegge zelf voor een meer dan boeiende rondgang waar de projectactiviteiten van Interreg ADMIRE werden gedemonstreerd en toegelicht door de partners.

  • Broeikasgasmetingen met een automatische kamersysteemopstelling (Radboud Universiteit)
  • Adaptief veenbeheer voor de instandhouding van het vele overgangs- en trilveenhabitat (KMDA -Antwerp Zoo Foundation)
  • Samenwerking met landbouwers door in te zetten op de overgangsgebieden die vaak bestaan uit landbouwgebieden (Vlaamse Landmaatschappij)
  • De aanleg van een helofytenfilter om de aanvoer van gezuiverd water in het gebied te garanderen (PIDPA)
  • Biodiversiteitsmonitoring naar het voorkomen van typische veensoorten, in het bijzonder ongewervelden zoals spinnen, sprinkhanen, kevers en zweefvliegen, en hoe deze reageren op het beheer en het herstel van het veen (Natuurpunt Studie)
20240614 2024 07 01 at 080258 53832554415 o

Met positieve blik vooruit

Een dag met hoopvolle boodschappen voor de toekomst. Het veen in De Zegge is sterk aangetast door drainage en landbouwontwikkelingen uit het verleden. Maar het potentieel voor herstel is groot voor het natuurgebied als men de juiste beleidskeuzes maakt op basis van het voorgestelde onderzoek.

Bedankt aan alle experten, partners en vrijwilligers die aan deze succesvolle dag meewerkten!

 

Wil je op de hoogte blijven van ons project en de komende activiteiten van Interreg ADMIRE?
Volg ons via LinkendIn of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!