Terug naar overzicht
Nieuws

Veldverkenning voor broeikasgasmetingen door Radboud Universiteit

In het kader van Interreg ADMIRE meten wetenschappers van de Radboud Universiteit broeikasgas in de Dommelvallei (NL) en de Zegge (BE). Ze deden daarvoor een veldverkenning enkele proefmetingen om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de broeikasgas meetcampagne. 

ADMIRE | 12/03/2024

20240307 134745

Veldverkenning in de Dommelvallei en de Zegge

Radboud universiteit: Stefan Weidefeld, Oswin van der Scheer, Noortje Janssen

Wetenschappers van de Radboud Univeristeit bezochten in januari de Dommelvallei (NL) en de Zegge (BE) en deden enkele proefmetingen om op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de broeikasgas meetcampagne. Binnen Interreg Admire meet de Radboud Universiteit broeikasgassen op twee locaties waar zowel veen aanwezig is dat na hydrologische ingegrepen is hersteld, als veen dat minder succesvol is vernat.

Om de impact van deze hydrologische maatregelen op broeikasgas emissies te voorspellen wordt gebruik gemaakt van Greenhouse gas Emission Site Types (GEST). Deze aanpak maakt gebruik van grondwaterstand en vegetatie, om broeikasgasemissies te voorspellen (Couwenberg J. (John) et al., 2011/2008). De broeikasgasmetingen van de Radboud Universiteit worden in combinatie met metingen van grondwaterstand, en vegetatie opnames gebruikt om deze GEST methode te verbeteren voor het specifieke geval van de Nederlandse en Vlaamse beekvalleien.

Het doel is om aan het einde van het project een voorspelling te kunnen doen over de broeikasgasemissies in de deelgebieden van Admire.

Figuur 1: Veldverkenning in de Dommelvallei

Figuur 1

 

In de Dommelvallei zijn drie sub locaties bezocht, en op elke locatie bodemmonsters genomen. Deze bodemmonsters geven een beeld van de aanwezigheid van organisch materiaal in de bodem en de dikte van een eventueel veenpakket. Door de bodemmonsters wordt ook een beeld verkregen over de mate van degradatie van het veen. Daarnaast is er met terreinbeheerders gesproken over het succes van de hydrologische maatregelen om aan de hand daarvan een geschikte meetlocatie te kiezen.

Uiteindelijk is het deelgebied de Urkhovense Zeggen het meest geschikt gebleken. De beheerders geven aan dat dit gebied goed hersteld is sinds de hydrologische herstelmaatregelen in 2018, en hier lieten de bodemmonsters jong wit veen zien. Op deze locatie zullen minder goed herstelde zones op de iets hogere delen worden onderzocht.

Figuur 2: Veenboringen

Veenboringen

 

In de Zegge is ook in samenspraak met de natuurbeheerders een locatie gekozen die door de beheerders goed nat kan worden gehouden. Ook hier zijn een aantal proefsteken genomen, ter nadere bodemanalyse. Tevens zijn er handmatige proef fluxmetingen gedaan (figuur 3).

Figuur 3: Oswin van der Scheer, Willem-Jan Emsens, en Noortje Janssen bij de handmatige meting in de Zegge.

Figuur 3 small

 

In Figuur 4 is de toename in ppm CO2 en CH4 te zien tijdens een van die metingen. Hoewel dit nog niet gecorrigeerd is voor het meetoppervlak en volume, laat dit al wel mooi zien dat er zelfs in een half bevroren veld in januari al aardig wat gasactiviteit is.

Figuur 4: Handmatige proefmeting in de Zegge. De rode lijnen geven aan wanneer de kamers geplaatst en verwijderd zijn.

Figuur 4

 

Voor de volgende stap heeft de Radboud Universiteit op 21 en 23 februari in de Urkhovense Zeggen een vaste installatie opgebouwd en de eerste echte fluxdata gedurende 48 uur met een automatisch kamersysteem verzameld.

Eenzelfde installatie werd ook in de Zegge geïnstalleerd en de metingen zijn intussen ook daar van start gegaan.

Figuur 5: Automatische kamer systeem opzet in de Urkhovense Zeggen.

Figuur 5

 

Couwenberg, J., Augustin, J., Michaelis, D., Wichtmann, W., & Joosten, H. (2008). Entwicklung von Grundsätzen für eine Bewertung von Niedermooren hinsichtlich ihrer Klimarelevanz. DUENE eV, Greifswald, 33.

Couwenberg, J., Thiele, A., Tanneberger, F., Augustin, J., Bärisch, S., Dubovik, D., ... & Joosten, H. (2011). Assessing greenhouse gas emissions from peatlands using vegetation as a proxy. Hydrobiologia, 674, 67-89.
Wil je op de hoogte blijven van ons veenproject? Wens je uitgenodigd te worden voor onze activiteiten?
Volg ons via LinkendIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Deel deze pagina

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!