Samen aan Z Hero

Samen aan Z

Een socialer Europa

Vlaanderen en Nederland kampen met een groeiend personeelstekort in de zorg- en welzijnssector. Veel zorg- en welzijnsmedewerkers willen de zorg verlaten of doen dat ook. 

Samen aan Z zet in op het behoud van zorg- en welzijnsmedewerkers, en het versterken van hun adaptief & innovatief vermogen.